ŠTÍŘÍ DŮL

Rekreační středisko na Vysočině

Žďárské vrchy-Železné hory

Ubytování-Stravování-Turistika-Sport

 

Za sochami M.Olšiaka a krásnou přírodou (Délka cesty=51.10km)

Další cyklovýlety

Od Štířího dolu se vydáme směrem k Hluboké, kde u penzionu U Strašilů najdeme první ze soch Michala Olšiaka. Pokračujeme poměrně prudkým stoupáním po silnici a dále klesáme k rozcestí Pod Kopcem. Zde se dáme doleva na Radostín. Z Radostína jedeme po místní silničce okolo Radostínských rašelinišť směrem k silnici Ždírec-Žďár n/S. Zde se dáme doprava a absolvujeme asi 3km dlouhý úsek po hlavní silnici. Na začátku Škrdlovic odbočíme doleva a jedeme do obce. V obci je k vidění moderní kaplička a u penzionu U Hrocha je další dílo M.Olšiaka-hroši v kašně. Ze Škrdlovic pokračujeme směrem k Dářku a na hrázi je další skulptura - rozcestník. Od Velkého Dářka pokračujeme do Polničky (možnost občerstvení) a dále okolo Pilské nádrže po cyklostezce až ke hrázi. Na trase uvidime hraniční kámen-socha lva a orlice-a dále po silnici do Žďáru n/S. Ve Žďáru se nenecháme ujít prohlídku zámku a zejména památku UNESCO chrám na Zelené Hoře autora B.Santiniho. Projedeme Žďárem a pokračujeme do Hamrů n/S. Zde mají zájemci o dílo M.Olšiaka pravou žeň. Můžeme zde vidět sochu koně, Hamroně a při výjezdu z Hamrů si ještě můžeme udělat krátkou odbočku k soše mamuta. Pokračujeme do Sázavy a dále přes Vápenici do Račína, kde si u rybníčka můžeme prohlédnout sochu raka. Z Račína jedeme po silnici směrem na Polničku a asi po 2km odbočíme doleva na lesní silničku a po ní jedeme až k silnici Vepřová-Radostín. Zde se dáme doprava a přes Hlubokou se vracíme zpět do Štířího Dolu.

  ©petr.simak 2019   Design: Martin Šimák